Електронна поща

+ 359 88 777 68 53

Василена Димитрова - Адвокат

Практикува в сферата на правото от 2003г. Дипломиран юрист, с придобита образователна степен „магистър по право”.  Член е на Софийска адвокатска колегия и един от основателите на адвокатска кантора „Димитрова, Борисов, Дограмаджиев и Боев“.

Разнообразният си професионален опит е придобила като стажант в адвокатска кантора, съдебен кандидат, юрисконсулт, ръководител правен отдел, младши адвокат и адвокат.

Практикува преимуществено в сферата на гражданско право и процес, търговско, банково, застрахователно, облигационно и вещно право, право на интелектуална собственост, трудово, данъчно, административно право и процес, сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, европейски проекти и други сфери.

 

Електронна поща

+ 359 88 845 36 44

Борислав Борисов - Адвокат

Практикува в сферата на правото от 1998 г. Дипломиран юрист, с придобита образователна степен „магистър по право”. Член е на Кюстендилска адвокатска колегия и един от основателите на адвокатска кантора „Димитрова, Борисов, Дограмаджиев и Боев“.

Разнообразният си професионален опит е придобил от дългогодишната си практика като адвокат.

Практикува преимуществено в сферата на гражданско право и процес, търговско, банково, застрахователно, облигационно и вещно право, право на интелектуална собственост, трудово, данъчно, административно право и процес, сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, европейски проекти и други сфери.

 

Електронна поща

+ 359 88 847 63 46

Георги Дограмаджиев - Адвокат

Завършил е специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 1995 г., с придобита образователна степен „магистър по право”. Практикува от 1996 г., катопоследователно заема ключови позиции в държавната администрация, в търговски дружества и адвокатски кантори. Член е на Софийската адвокатска колегия.

С теоретични интереси и практика, насочена към сливане и придобиване на търговски дружества, правни анализи и стратегии, търговско, облигационно и вещно право, авторско право, данъчно право, административно право и процес, правни аспекти на сделките с недвижими имоти и обществените поръчки.

Има натрупан опит и задълбочени  познания за процесите на реституция и приватизация в България.

 

Електронна поща

+ 359 88 746 25 39

Ивайло Боев - Адвокат

Завършил е СУ „св.Климент Охридски” със специалност „Право” през 1998 г. и магистратура по „Финансов и банков мениджмънт” през 2005 г. Член на Адвокатска колегия София от 2000 г. Съчетава работата като адвокат с тези на медиатор и представител по индустриална собственост.

Богатия си професионален опит е придобил както като Ръководител „Правно управление” на фирмената група на „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, така и чрез адвокатската си практика.

Практикува основно в областта на търговско, банково, облигационно, вещно, право на интелектуална собственост и авторско право, данъчно право, административно право и процес, сделки с недвижими имоти и пълно правно обслужване на производители, търговци на едро и дребно с лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия и на лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.